غذا و خوراک نقشی اساسی و تعیین‌کننده در پیش‌برد زندگی افراد دارد؛ انسان برای ادامه حیات و کسب انرژی لازم به منظور انجام فعالیت‌های روزانه خود به غذا خوردن نیاز دارند. انسان مدرن با مشکلاتی که به طور مستقیم به غذا مربوط است  مانند چاقی یا سوء‌تغذیه دست به گریبان است و از این رو، رژیم‌شناسان به ارائه برنامه غذایی که به افراد کمک می‌کند سبک زندگی سالمی داشته باشند، می‌پردازد.
تغذیه و رژیم درمانی

کاربرد تغذیه و رژیم درمانی

متخصصین تغذیه با بررسی سابقه پزشکی، ویژگی‌های فردی هر شخص، شرایط و سبک زندگی او بهترین و مناسب‌ترین رژیم غذایی را به منظور رسیدن به ظاهری ایده‌آل و ارتقای سلامت ارائه می‌کنند، در این راه از یافته‌های جدید علمی و فناوری‌های نوین دنیا نیز استفاده می‌شود.

فواید تغذیه و رژیم درمانی

از فواید تغذیه مناسب و رژیم درمانی می‌توان به تناسب اندام، رسیدن به ظاهری ایده‌آل و ارتقای سطح سلامت افراد اشاره کرد.

پروسه تغذیه و رژیم درمانی

غذا و خوراک نقشی اساسی و تعیین‌کننده در پیش‌برد زندگی افراد دارد؛ انسان برای ادامه حیات و کسب انرژی لازم به منظور انجام فعالیت‌های روزانه خود به غذا خوردن نیاز دارند. انسان مدرن با مشکلاتی که به طور مستقیم به غذا مربوط است  مانند چاقی یا سوء‌تغذیه دست به گریبان است و از این رو، رژیم‌شناسان به ارائه برنامه غذایی که به افراد کمک می‌کند سبک زندگی سالمی داشته باشند، می‌پردازد.