با افزایش سن ، پوست کلاژن و الاستین کمتری تولید می کند که این امر باعث نازک شدن و کاهش مقاومت پوست و در نتیجه ایجاد چین و چروک


روی آن می شود.


به خطوط ایجاد شده روی پوستچین و چروک می گویند .عوامل محیطی ، مصرف ناکافی مایعات و سموم منجر به ایجاد چین و چروک می شوند.نور


خورشید نیز باعث اختلالات رنگدانه ای و آسیب به پوست می گردد. روش های درمانی مختلفی برایپیشگیری از پیری و ضایعات پوستی نا مطلوب


وجود دارد که بنا به تشخیص پزشک متخصص در این مرکز ارائه می گردد

 • رفع  چروک و خطوط عمقی پوست ناشی از افزایش سن

 • رفع تیرگی و درمان اختلالات رنگدانه ای  پوست

 • درمان اسکار و آثار به جا مانده از زخم ، بریدگی و ترک های پوستی ، آکنه ( جوش)

 • درمان لک های ناشی از آفتاب

 • درمان افتادگی و شل شدن پوست ناشی از افزایش سن

روش های درمانی موثری برای جوان سازی و زیبایی پوست و موی شما وجود دارد که بنا به تشخیص پزشک متخصص در این مرکز ارائه می گردد :

 • برطرف نمودن موهای زائد صورت و اندام ها

       لیزر سایناشور  ELLIT+ 2023

 • کاشت ابرو

        FUT

با افزایش سن ، پوست کلاژن و الاستین کمتری تولید می کند که این امر باعث نازک شدن و کاهش مقاومت پوست و در نتیجه ایجاد چین و چروک‌ روی آن می شود.
به خطوط ایجاد شده روی پوست چین و چروک می گویند .عوامل محیطی ، مصرف ناکافی مایعات و سموم منجر به ایجاد چین و چروک می شوند.
نورخورشید نیز باعث اختلالات رنگدانه ای و آسیب به پوست می گردد. روش های درمانی مختلفی برای پیشگیری از پیری و ضایعات پوستی نا مطلوب وجود دارد که بنا به تشخیص پزشک متخصص در این مرکز ارائه می گردد

 • رفع  چروک و خطوط عمقی پوست ناشی از افزایش سن

 • رفع تیرگی و درمان اختلالات رنگدانه ای  پوست

 • درمان اسکار و آثار به جا مانده از زخم ، بریدگی و ترک های پوستی ، آکنه ( جوش)

 • درمان لک های ناشی از آفتاب

 • درمان افتادگی و شل شدن پوست ناشی از افزایش سن

روش های درمانی موثری برای جوان سازی و زیبایی پوست و موی شما وجود دارد که بنا به تشخیص پزشک متخصص در این مرکز ارائه می گردد :

 • اصلاح فرم گونه و فک

        تزریق ژل یا فیلر
        تخلیه جراحی چربی گونه(بوکال فت)
        ایجاد چال گونه

 • زاویه سازی صورت

           تزریق فیلر
           تزریق چربی 
           تزریق بوتاکس

 • درمان غبغب

         هایفو
         جراحی

 • اصلاح فرم بینی

         تزریق ژل یا فیلر

        CO2 فرکشنال
        RF فرکشنال
        سابسیژن

 • برداشتن خال

         CO2 فرکشنال
         جراحی

 • درمان سلولیت

        CO2 فرکشنال
        RF فرکشنال
         مزوتراپی

با افزایش سن ، پوست کلاژن و الاستین کمتری تولید می کند که این امر باعث نازک شدن و کاهش مقاومت پوست و در نتیجه ایجاد چین و چروکروی آن می شود.
به خطوط ایجاد شده روی پوستچین و چروک می گویند .عوامل محیطی ، مصرف ناکافی مایعات و سموم منجر به ایجاد چین و چروک می شوند.
نورخورشید نیز باعث اختلالات رنگدانه ای و آسیب به پوست می گردد. روش های درمانی مختلفی برایپیشگیری از پیری و ضایعات پوستی نامطلوبوجود دارد که بنا به تشخیص پزشک متخصص در این مرکز ارائه می گردد

 • رفع  چروک و خطوط عمقی پوست ناشی از افزایش سن

 • رفع تیرگی و درمان اختلالات رنگدانه ای  پوست

 • درمان اسکار و آثار به جا مانده از زخم ، بریدگی و ترک های پوستی ، آکنه ( جوش)

 • درمان لک های ناشی از آفتاب

 • درمان افتادگی و شل شدن پوست ناشی از افزایش سن

  روش های درمانی موثری برای جوان سازی و زیبایی پوست و موی شما وجود دارد که بنا به تشخیص پزشک متخصص در این مرکز ارائه می گردد :

 • برطرف نمودن موهای زائد صورت و اندام ها

       لیزر سایناشور  ELLIT+ 2023

 • کاشت ابرو

        FUT